Adatvédelmi nyilatkozat

Mi az adatvédelmi nyilatkozat?

Az adatvédelmi nyilatkozatban  kinyílvánítjuk a www.hordozo.hu weboldal a felhasználók által szolgáltatott  személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát. A www.hordozo.hu weboldalt a Babahordozó Kft. (Cg.: 01-09-902822) üzemelteti. A nyilatkozat tartalmazza azokat a rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy a Babahordozó Kft. milyen célokra, és miként használja fel ezeket az adatokat, illetve azt, hogy hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét.

Jelen nyilatkozat kialakításakor a www.hordozo.hu-t üzemeltető Babahordozó Kft. figyelembe vette különösen (i.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint (iii.) a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat.


Mi az adatszolgáltatás?

A www.hordozo.hu-n történő böngészés során az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a regisztrációs form, továbbá űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél és egyéb anyagok megrendelése útján történik. A www.hordozo.hu-n található szolgáltatások igénybevétele előtt a regisztráció/a regisztrált felhasználók bejelentkezése révén megtörténik a látogató előzetes azonosítása, így ezen szolgáltatások igényelésekor a látogató személyes adatot szolgáltat.

A www.hordozo.hu bizonyos tartalmainak megtekintéséhez feltétel, hogy a látogató önnön személyének azonosítására szolgáló információkat rendelkezésre bocsátja ill. megadja, melynek során egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait azonosítás céljából a www.hordozo.hu s ezen keresztül a Babahordozó Kft. a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon nyilvántartsa.


Adatvédelmi irányelveink

A www.hordozo.hu-t üzemeltető Babahordozó Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, legjobb tudása szerint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A Babahordozó Kft. számára kiemelt fontosságú cél a www.hordozo.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az társaság elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 A Babahordozó Kft. a www.hordozo.hu látogatóitól különleges adatot nem gyűjt, amely a faji eredetükre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásukra, a politikai véleményre vagy pártállásukra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésükre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságukra, illetve az egészségi állapotukra, a kóros szenvedélyükre, a szexuális életükre, valamint a büntetett előéletükre vonatkoznak.

A Babahordozó Kft. birtokába kerülő, a www.hordozo.hu látogatóihoz kapcsolódó, személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért a Babahordozó Kft. felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős. 


Adatvédelmi irányelvek, értelmező rendelkezések

•Rendelkezésre bocsátott személyes adatok

A www.hordozo.hu bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrációs formanyomtatványt kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a Babahordozó Kft. a hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadása azért szükséges, hogy a Kft. statisztikai adatokat nyerjen a felhasználókról, melynek segítségével a honlapon igénybe vehető szolgáltatások a felhasználók érdeklődésének megfelelően továbbfejleszthetők.

A regisztráció során megadott személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli. Az adatkezelést a Babahordozó Kft. (cím: 1162 Budapest, Lajos utca 73., adószám: 14415005-2-42) végzi. A felhasználó a regisztrációval beleegyezését adja, hogy információszolgáltatás, statisztikai adatok nyerése céljából megadott adatait a Kft. adatbázisban kezelje.

•A felhasználók egyedi azonosítására alkalmas adatok


A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) a Babahordozó Kft. kizárólag a felhasználó előzetesen jóváhagyásával veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

•A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok


 A Babahordozó Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat – a felhasználó engedélye nélkül - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a www.hordozo.hu fenntartását biztosító Babahordozó Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a www.hordozo.hu-t látogatót (felhasználót) tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Babahordozó Kft. az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

A Babahordozó Kft. kijelenti, hogy semmilyen jogkövetkezményt nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Babahordozó Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Babahordozó Kft. minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

•A személyes adatok változtatása, törlése

Amennyiben a Babahordozó Kft. által fenntartott www.hordozo.hu bármely látogatója kéri, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek a www.hordozo.hu rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat), ezt a Kft. teljesíti úgy, hogy az adatbázisból a megfelelő, a látogató által megjelölt adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelésben szereplő adatok javítására vagy az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelemnek, a Babahordozó Kft-hez történő megérkezését követő egy héten belül az adatszolgáltató felhasználó adatait javítja vagy véglegesen törli az adatbázisból. E-mail: hordozo@hordozo.hu


Személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

•Naplóállományok (logfile-ok)

A www.hordozo.hu szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat a Babahordozó Kft. kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásait esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a Babahordozó Kft.  a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

•Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)

A www.hordozo.hu szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, melyeket a honlap látogatóinak merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra a Babahordozó Kft. azt nem veszi igénybe. A www.hordozo.hu látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a honlapot üzelemtető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a www.hordozo.hu szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Babahordozó Kft.  előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

•Linkek

A www.hordozo.hu néhány olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Babahordozó Kft. nem vállal felelősséget.

 

Jogi irányelvek

A felhasználó jogainak megsértése esetén adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi biztos a jogellenes adatkezelés észlelése esetén az adatkezelőt az adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.

Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.

Hordozóház

cím:
Budapest VII. kerület, Erzsébet krt. 32.,
az udvarban
a 4-es, 6-os villamos Wesselényi utcai megállójától egy percre

telefonszám:
nyitvatartási időben: 20/317-317-8

nyitvatartás:
hétfőtől szombatig 10:00-18:00 óráig

---

Tárhelyszolgáltató

Adatvédelmi nyilatkozat

Babahordozó Kft.

adószám: 14415005-2-42

bankszámlaszám:
10918001-00000057-96440009

swift kód: BACXHUHB 
IBAN szám: HU35109180010000005796440009